Studiedag: Samenwerken met Sociale Economie en werkplekleren: nieuwe wegen voor het facilitair beheer in scholen

6 maart 2020, Brussel

Studiedag van het Departement Onderwijs en Vorming, in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie.

Steeds vaker slaan scholen, werkplekleren en sociale economie de handen in elkaar voor allerlei facilitaire diensten in schoolgebouwen zoals klein onderhoud, schoonmaak, opvang, groenonderhoud of maaltijden.
Zo creëren ze samen leerkansen én zorgen ze ervoor dat scholen goed worden beheerd.

Tijdens deze studiedag kwamen de beginselen van duurzaam facilitair beheer in scholen aan bod en hoe je hiervoor beroep kan doen op werkplekleren en sociale economie. Verder kon je kennismaken met lopende projecten. 

Op deze studiedag werd het onderzoek 'Werkplekleren en scholenbouw' voorgesteld. 

Presentaties 

Hier vind je de presentaties van de studiedag:

Inleiding

Scholen & Facilitair Management

Onderzoek werkplekleren en scholenbouw

Sociale economie en facilitair beheer in schoolgebouwen

Case Arteveldehogeschool: buurt in de campus, campus in de buurt

Case Ryhove en Stad Gent: sociale economie in de schoonmaak

Case IN-Z: plus+, opvang en vrije tijd 

Case Scheppersinstituut stelt voor: werkplekleren

Case Stad Antwerpen: sociaal aankopen bij overheden, regisseur sociale economie Stad Antwerpen