Stroomafschakeling: voorbereiding en kosten

Voorbereiding

Hoe bereid je je voor op een mogelijke afschakeling?

Een afschakeling is een aangekondigde stroomonderbreking.

Heb je al een noodplan voor onverwachte stroompannes? Gebruik dat als basis en vul het aan met tips uit de checklist.

Wie verwittigt je bij een afschakeling?

De ministers van Economie en Energie, de gouverneurs, burgemeesters en het nationaal crisiscentrum hebben samen de opdracht om de bevolking te informeren als er een risico is op afschakeling.

Sommige steden en gemeenten nemen ook initiatieven om hun burgers en instellingen te verwittigen. Informeer bij je stad of gemeente.

Op de website OffOn.be kan je zelf zien wanneer een stroomtekort dreigt. Voor en tijdens een afschakeling kan je de situatie heel eenvoudig opvolgen. Je kan er ook een app installeren om permanent op de hoogte te blijven en je leest er hoe je minder energie kan verbruiken..

Je onderwijsinstellling ligt niet in een zone die wordt afgeschakeld. Moet je je toch voorbereiden?

Een goed noodplan in je onderwijsinstelling is verplicht, volgens het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) en ook volgens een aantal koninklijke besluiten.

Voor een mogelijke afschakeling hoef je geen uitgebreid noodplan te maken. Je kan je noodplan wel uitbreiden met tips uit de checklist.

Een afschakeling is een aangekondigde stroomonderbreking, maar de stroom kan ook onverwacht uitvallen. Bijvoorbeeld door noodweer, brand of een black-out. Je moet altijd voorbereid zijn op een stroomuitval, ook als je onderwijsinstelling niet in een risicozone ligt.

Moet je van alle elektrische toestellen op voorhand de stekker uit het stopcontact halen?

Haal de stekker van gevoelige toestellen voor de zekerheid uit het stopcontact: computers, televisies, verwarmingsketels, printers …

Die toestellen kunnen schade oplopen door een te hoge spanning als er na een onderbreking weer stroom is.

Moet je een noodgenerator aanschaffen?

Je bent niet verplicht om een noodgenerator aan te schaffen. Een noodgenerator is duur en kan ook risico’s inhouden.

Beslis je toch om een noodgenerator aan te schaffen, zorg er dan voor dat je die laat installeren door een specialist. Sommige noodgeneratoren moeten eerst een verplichte controle ondergaan.

Welke verplichtingen kan de overheid opleggen?

Er zijn maatregelen voor:

  • Openbare verlichting: verplichtingen bij openbare evenementen of het openbaar wegennet …
  • Privé-inrichting: reclameverlichting, binnenverlichting van handelszaken buiten de openingsuren …
  • Huishoudactiviteiten van gezinnen
  • Openbare gebouwen: ventilatie, airco, verwarming, binnen-en buitenverlichting, liften ...

Onderwijsinstellingen zijn openbare gebouwen. Als de overheid verbodsmaatregelen oplegt, dan gelden de maatregelen voor openbare gebouwen.

Blijven de hulpdiensten bereikbaar tijdens een afschakeling?

De hulpdiensten blijven bereikbaar. Hou er rekening mee dat de vaste lijn niet werkt tijdens een afschakeling en dat ook het mobiele netwerk overbelast kan geraken. Informeer je daarom bij je stads- of gemeentebestuur. Raadpleeg ook de checklist voor meer informatie.

Naar boven

Kosten

Wie betaalt de kosten voor extra maatregelen?

De overheid voorziet niet in een budget voor extra maatregelen bij een stroomtekort.

Wie betaalt eventuele schade door een afschakeling?

Informeer bij je verzekeringsmaatschappij.

Distributienetbeheerders of de overheid vergoeden geen door afschakeling opgelopen schade.

Naar boven