ESF-projecten leren en werken en duaal leren

Over welke projecten gaat het?

Organisaties kunnen projecten opzetten om leerlingen uit 'leren en werken' of 'duaal leren' te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het departement Onderwijs en Vorming lanceert op bepaalde tijdstippen projectoproepen, waarbij je subsidies van het Europees Sociaal Fonds kan aanvragen.

Vind hier de nodige informatie. Uiterste indieningsdatum: 20 mei 2020.

Aanloopfase duaal leren - focus vorming

Met een aanloopfase duaal leren (focus vorming) versterk je de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Zo kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Deze aanloopfase kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 484).

Naar boven

Aanloopfase duaal leren - focus werkervaring 

Met een aanloopfase duaal leren (focus werkervaring) versterk je de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, loopbaan- en arbeidsgerichte competenties, en dit via een concrete werkervaring. Zo  kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Deze aanloopfase kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 483).

Naar boven

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)

Met een intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL) begeleid je:

  • Arbeidsrijpe en arbeidsbereide leerlingen die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit (NEC) en die nog extra begeleiding nodig hebben
  • Jongeren in een fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’

IBAL kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 486).

Naar boven

Alternerende beroepsopleiding Buitengewoon secundair Onderwijs OV3 (ABO)

Een project ‘alternerende beroepsopleiding buitengewoon secundair onderwijs (buso) van de opleidingsvorm 3' geeft leerlingen de kans om na de initiële opleiding in het buso 1 extra jaar te volgen in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van stagiair.

Leerlingen die na afloop van dit extra jaar het vereiste urenaantal behalen, krijgen een motivatiepremie van 500 euro.

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 485).

Transitietraject vroegtijdige schoolverlaters 2de en 3de graad beroepssecundair onderwijs

Met een transitietraject ondersteun je leerlingen uit de 2de en 3de graad van het beroepssecundair onderwijs die schoolmoe zijn en die de school mogelijk vervroegd zullen verlaten. Je moedigt deze jongeren aan om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven te bieden op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding.

Voor expertorganisaties die:

  • De (onderwijs)loopbaanbegeleiding opnemen
  • De transitie begeleiden naar:
    • De arbeidsmarkt (rechtstreeks of met tussenstappen)
    • Een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs of bijandere opleidingsaanbieders.

Een transitietraject bestaat uit 5 stappen die de expertorganisatie samen met de school en het CLB onderneemt. Bekijk de stappen op de pagina over deze oproep en vroegtijdig schoolverlaten of in de oproep:

De Europese gedachte en de subsidiërende Europese instantie ESF moeten duidelijk zichtbaar zijn in het projectmateriaal. Gebruik het ESF-logo in publicaties en op affiches van dit project. Download het ESF-logo en de affiche op Europees Sociaal Fonds - Logo en affiche (oproepnummer 493).

Overlegmomenten ondertekenen protocollen

pdf bestandOverlegmomenten ondertekening protocollen (provinciale fora 2020-2021) (122 kB)

 

Naar boven