Herfst- en winterscholen: deadline verlengd tot 9 oktober

  • 5 oktober 2020

Scholen, scholengroepen of scholengemeenschappen kunnen nog tot 9 oktober een projectaanvraag indienen voor bijscholings- of  remediëringstrajecten in het secundair onderwijs tussen 19 oktober 2020 en 19 februari 2021.

Het doel van de remediëringstrajecten is om maatwerk aan te bieden aan kleine groepen leerlingen uit het secundair onderwijs:

  • Op voorschoolse, naschoolse en/of buitenschoolse momenten
  • Tijdens de vakantieperiodes.

De trajecten zijn gekoppeld aan de onderwijsdoelen en aan het individueel onderwijstraject.

Prioritair- maar niet exclusief- is de remediëring voor leerlingen:

  • 2de leerjaar van de 1ste, 2de en 3de graad
  • 3de leerjaar beroepssecundair onderwijs

Je mag externe begeleiding inroepen en samenwerken om zo het aanbod te versterken en/of leerlingen gericht door te verwijzen naar een specifiek traject.

Provincies, steden, gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel-Hoofdstad) kunnen coördinerend en/of faciliterend optreden. Lokale brugfiguren kunnen een toeleidende rol vervullen naar deze remediëringstrajecten.