InnoVET als lerend netwerk

Wat is het lerend netwerk?

Onder impuls van de regionale technologische centra (RTC) via kick-offs en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) via rondetafelgesprekken werd in 2019 een breed lerend netwerk opgestart. Daar kunnen alle deelnemers aan InnoVET:

  • Met elkaar kennismaken
  • Intervisie creëren
  • Goede praktijkvoorbeelden delen

Om het bestaande InnoVET-lerend netwerk te verankeren en uit te breiden met nieuwe partners, sluit InnoVET aan bij het principe van de STEM-Teacher Design Teams.

Doel

  • Projecten met elkaar in contact brengen.
  • Kijken hoe ze aansluiting kunnen vinden bij gelijkaardige (ook niet-InnoVET) projecten.

Om dit te realiseren, zijn de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven sinds september 2020 betrokken bij InnoVET.  

Ontdek de rol van het nieuwe Lerend Netwerk InnoVET (Natacha Ghesquire van de UGent) op You Tube.

Naar boven

Sluit je aan bij het netwerk

Op zoek naar meer informatie? Interesse om zelf deel uit te maken van het netwerk? Neem contact op via Natacha.Gesquiere@UGent.be.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Sociale media