Omstandigheidsverlof bij een overlijden

Wat is het?

Je hebt recht op verlof bij het overlijden van:

  • Je echtgenoot
  • De partner waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont ( Je school- of centrumbestuur mag een door de gemeente afgeleverd bewijs van samenwonen vragen)
  • Een bloed- of aanverwant

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht.

Dat geldt zowel voor vastbenoemde,  tot de proeftijd toegelaten als tijdelijke personeelsleden.

Voorwaarden

Een overlijden van je echtgenoot of samenwonende partner, of van een bloed- of aanverwant.

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof krijg je je volledige salaris.

Anciënniteit

Dit verlof  heeft geen invloed op je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

Gebeurtenis

Aantal werkdagen
Overlijden van de echtgenoot of samenwonende partner, van een bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid of van de samenwonende partner 4
Overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad van het personeelslid of van de samenwonende partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid 2

Overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad van het personeelslid of van de samenwonende partner, die niet onder hetzelfde dak woont als het personeelslid

1

Meer info over de graden van verwantschap vind je in de omzendbrief omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht.

Aanvragen

Je meldt het overlijden aan je school- of centrumbestuur. Dat kan jou om bewijsstukken vragen.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving en formulieren

Contact