Professionalisering, nascholing en begeleiding

Pedagogische begeleiding: 7 opdrachten uitgevoerd door 8 diensten (PBD) verbonden aan het GO! en de koepelorganisaties van de onderwijsnetten.

Schrijf je in voor een evenement of studiedag van het ministerie van Onderwijs (en partners).