Pedagogische begeleiding

Pedagogische begeleiding: 7 opdrachten

De 7 opdrachten van de pedagogische begeleiding  zijn wettelijk geregeld. Dat levert een grote diversiteit aan taken op. Zo zijn er taken die in eerste instantie het beleid van de school moeten versterken, en andere die vooral gericht zijn op de professionalisering van het onderwijspersoneel.

Naar boven

Waarvoor kan je bij de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) terecht?

Alle PBD’s werken zowel aanbod- als vraaggestuurd.

  • Aanbodgestuurd: je tekent, individueel of samen met een aantal collega’s, in op het ondersteuningsaanbod van een begeleidingsdienst. Dat kan gaan van verdere vorming in een bepaald vak of leergebied tot niveau-overschrijdende thema’s zoals evalueren, inspelen op diversiteit, het gebruik van ICT, communicatie met ouders en omgaan met probleemgedrag.
  • Vraaggestuurd: je contacteert als personeelslid (leraar, zorgcoördinator, ICT-coördinator) je PBD met vragen over het pedagogisch-didactisch handelen in de klas. Dat is ruimer dan een louter didactische of inhoudelijke ondersteuning in een bepaald vak of leergebied. Ook met andere vragen over handelingen in de klaspraktijk (bijvoorbeeld evaluatie of differentiatie) kan je bij je begeleidingsdienst terecht.

Op de website van de PBD verbonden aan het GO! of de koepelorganisatie van het onderwijsnet waartoe jouw school behoort, krijg je een overzicht van de dienstverlening bestemd voor het onderwijspersoneel.

Niet voor pedagogisch-didactische vragen over een levensbeschouwelijk vak

Neem voor pedagogisch-didactische vragen over een levensbeschouwelijk vak contact op met de inspecteur-adviseur van de levensbeschouwing. Raadpleeg de erkende instantie of vereniging op de website van de Onderwijsinspectie.

Naar boven

Contactgegevens 8 pedagogische begeleidingsdiensten

Een pedagogische begeleidingsdienst (PBD) is verbonden aan het GO! of aan de koepelorganisatie van een specifiek onderwijsnet.

Het Vlaamse onderwijsveld telt 8 PBD’s.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Machteld Verhelst
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 07 84
machteld.verhelst@katholiekonderwijs.vlaanderen
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Saskia Lieveyns
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 97 18
saskia.lieveyns@g-o.be
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) Geertrui De Ruytter
Ravensteingalerij 3, bus 7
1000 Brussel
02 506 41 61
geertrui.deruytter@ovsg.be
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) Marieke Van Nieuwenhuyze
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel
02 514 19 00
marieke.van.nieuwenhuyze@pov.be
Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM) Vincent Vandevyvere
Fabiolalaan 2
8020 Oostkamp
vincent.vandevyvere@gmail.com
Federatie Steinerscholen Arnout De Meyere
Gitschotellei 188
2140 Antwerpen
03 213 23 33
arnout.de.meyere@steinerscholen.be
Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO) Nele Boelens
Bruyningstraat 56a
8510 Marke
056 24 04 48
info@mijnoogappel.be
Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VONAC/VOOP) Johan Royeaerd
Pleinlaan 2
1050 Brussel
0486 03 11 31
johan.royeaerd@telenet.be

De centra voor basiseducatie en de koepelloze centra voor volwassenenonderwijs worden ondersteund door het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo).

Naar boven

Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB)


Tot 1 januari 2015 werkten de begeleidingsdiensten van het GO!, het katholiek onderwijs, het provinciaal onderwijs en het onderwijs van steden en gemeenten structureel samen aan thematische begeleidingsprojecten in het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB). Vanaf 1 januari 2015 is de werking van het SNPB overgenomen door de individuele begeleidingsdiensten.

Naar boven

Evaluatie van de PBD’s en SNPB

In 2013 heeft een commissie van externe deskundigen een evaluatie gemaakt van de pedagogische begeleidingsdiensten en van hun samenwerkingsverband SNPB. Per dienst is er een rapport, met een beschrijving, een analyse, sterke punten en verbeterpunten.

De evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten bestaat uit 2 documenten:

De evaluatie van het samenwerkingsverband SNPB bestaat uit 1 document:

 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Documenten en publicaties