Onderwijsbevoegdheid

Met je diploma toon je aan dat je bekwaam bent om een bepaald ambt uit te oefenen, of om les te geven in een bepaald vak, een bepaalde specialiteit, module of opleiding.

Toon het origineel van je diploma en van je diplomasupplementen aan het secretariaat van je school of centrum, dat een kopie zal bezorgen aan de bevoegde dienst (het werkstation) van het ministerie van Onderwijs. De originele documenten blijven jouw eigendom.

In sommige gevallen volstaat een bewijs van ‘nuttige of artistieke ervaring’ of wordt die ervaring gevraagd naast je diploma.  

Op de pagina bekwaamheidsbewijzen vind je meer over:

  • De soorten bekwaamheidsbewijzen
  • Jouw specifieke onderwijsbevoegdheid
  • Nederlandse en andere buitenlandse diploma’s

Heb je je definitieve studiebewijs nog niet op het moment van je aanstelling? Toon dan een voorlopig attest aan het secretariaat, en toon het definitieve diploma zodra je dat hebt.
Het ministerie aanvaardt geen puntenlijst of creditbewijs waaruit blijkt dat je geslaagd bent.
 


Extra info

Verwante pagina’s

Websites