Loopbaanonderbreking voor mantelzorg

Wat is het?

Personeelsleden die erkend mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon, hebben binnenkort het recht om hun loopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor mantelzorg.

Een erkend mantelzorger is een persoon van wie de hoedanigheid van mantelzorger erkend is.

Er moet nog een koninklijk besluit uitgevaardigd worden door de minister van Sociale Zaken. Zolang dat besluit er niet is, is het nog niet mogelijk om het verlof voor mantelzorg op te nemen. Het  kan het ook nog niet worden aangevraagd worden bij de RVA.

Hoe zal je het kunnen nemen?

Een personeelslid zal per zorgbehoevende persoon recht hebben op

  • ofwel één maand voltijdse loopbaanonderbreking;
  • ofwel twee maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Het recht op mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan bedraagt:

  • ofwel maximaal zes maanden bij een volledige loopbaanonderbreking;
  • ofwel maximaal twaalf maanden bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Daarbij geldt dat één maand volledige loopbaanonderbreking overeenkomt met twee maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Naar boven