Vakantieregeling onderwijsgevend personeel

In het vrij gesubsidieerd basis-, secundair en volwassenenonderwijs legt een centraal paritair comité de vakantieregeling voor onderwijsgevend personeel vast. De regeling wordt in het arbeidsreglement opgenomen. De Vlaamse Regering verklaart het arbeidsreglement algemeen bindend.

Meer informatie:

In het vrij gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs vind je de vakantieregeling in het arbeidsreglement. Er zijn geen specifieke, wettelijk vastgelegde bepalingen.

Ook in het officieel gesubsidieerd onderwijs en in het gemeenschapsonderwijs vind je de vakantieregeling in het arbeidsreglement.


Extra informatie

Regelgeving

Contact