Omstandigheidsverlof voor staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten

Wat is het?

Er is omstandigheidsverlof voor verschillende soorten verplichtingen of opdrachten:

  • Een bijeenkomst bijwonen van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter
  • Oproeping als getuige voor een rechtscollege of persoonlijke verschijning op aanmaning van een rechtscollege
  • De uitoefening van het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris van een stembureau of stemopnemingsbureau
  • Deel uitmaken van de jury van het hof van assisen

Verplichting

Een werkgever is verplicht verlof toe te kennen om aan die verplichtingen te voldoen of de opdrachten te vervullen.

Voorwaarden

De omstandigheid moet zich voordoen.

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof krijg je je volledige salaris.

Anciënniteit

Dit verlof telt volledig mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin – duur - einde

Je school- of centrumbestuur kan jou om  bewijsstukken vragen, die ook  vermelden wanneer de opdracht begint en eindigt..

De duur is afhankelijk van het soort verplichting of opdracht:
 

Verplichting of opdracht Aantal werkdagen of duur
Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter 1
Oproeping als getuige voor een rechtscollege of persoonlijke verschijning op aanmaning van een rechtscollege De nodige duur
De uitoefening van het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris van een stembureau of een stemopnemingsbureau De nodige duur
Deel uitmaken van de jury van het hof van assisen De duur van de zitting

Hoe aanvragen?

Je meldt je school- of centrumbestuur de reden van het omstandigheidsverlof. Bezorg de bewijsstukken waar het bestuur om vraagt.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact