Huisonderwijs: wat en voor wie?

Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen

In België is er voor kinderen van 5 tot 18 jaar leerplicht. Dat is geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een door de overheid erkende school, maar huisonderwijs is ook mogelijk.

Huisonderwijs kan je op verschillende manieren organiseren:

  • Individueel huisonderwijs
    Je geeft zelf les of je doet een beroep op een privéleraar. Deze vorm wordt soms ook thuisonderwijs of onderwijs thuis genoemd.
     
  • Collectief huisonderwijs
  • Je laat je kinderen naar een privéschool gaan. Dat is een school die niet erkend, gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, de Franse of de Duitstalige Gemeenschap.
  • Of je organiseert met een aantal ouders samen huisonderwijs voor jullie kinderen.

Als je je kind huisonderwijs laat volgen, dan sta je als ouder zelf in voor de kosten.

Om in orde te zijn met de leerplicht, moet je een verklaring van huisonderwijs indienen. En om een diploma of getuigschrift te behalen, moet je kind examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs of de Examencommissie secundair onderwijs.

Als je kind huisonderwijs volgt, moet het verplicht deelnemen aan de systematische contacten van het CLB (vroegere medisch onderzoek). Zo kan het CLB de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind opvolgen. Je mag zelf een CLB kiezen. Je kind kan ook voor vaccinaties terecht bij het CLB.

Lees meer over de verklaring van huisonderwijs en de examens op de pagina’s:

Verwar huisonderwijs niet met onderwijs aan huis voor langdurig zieke kinderen.

Naar boven

Huisonderwijs voor niet-leerplichtigen?

Als je kind meerderjarig is, kan het wel nog thuis studeren. Het kan ook inschrijven voor en deelnemen aan de examens van de examencommissies.

Omdat je kind dan niet meer leerplichtig is, is een verklaring van huisonderwijs niet meer nodig.

Naar boven

Huisonderwijs in Brussel en in Wallonië

De regels hierboven gelden voor kinderen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ben je in Wallonië gedomicilieerd, dan val je onder de regels van de Franse Gemeenschap, zelfs als je het huisonderwijs in het Nederlands organiseert.

Ben je in Brussel gedomicilieerd, dan kan je zelf kiezen om het huisonderwijs te melden bij de Vlaamse of de Franse Gemeenschap.

Contactgegevens van het Ministerie van de Franse Gemeenschap:

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
Direction générale de l’Enseignement obligatoire
Service du Contrôle de l’Obligation scolaire
Rue Adolphe Lavallée 1
1080 Bruxelles
obsi@cfwb.be

Naar boven

Huisonderwijs in het buitenland?

Als je in het buitenland gaat wonen, vallen je kinderen onder de regels over leerplicht en huisonderwijs van het land waar ze wonen.

Maar als je je domicilie in België behoudt, dan moet je kind ook voldoen aan de Belgische leerplicht. Kies je voor huisonderwijs, dan val je - afhankelijk van waar je gedomicilieerd bent - onder de regels van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse of van de Franse Gemeenschap, en moet je het huisonderwijs daar melden.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s