Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Een school kan kiezen voor een instapklasje voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Of voor kleuters van 2,5 en ouder in hetzelfde klasje. De school beschikt ook over een aantal uren voor kinderverzorging in de kleuterklas.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de eerstvolgende instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.
Je krijgt de eerstvolgende instapdatum op het moment van de berekening. Dus geen datum in het verleden.

Naar boven

Vooraf inschrijven en tijdig informeren

Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school.

Wacht niet te lang om je al te informeren bij een school. Ook bij Kind en Gezin kan je terecht voor informatie. 

Naar boven

Zindelijkheid

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.

Een school mag wel van jou verwachten dat je aan de zindelijkheid van je kind werkt. Met vragen over zindelijkheidstraining kan je terecht bij Kind en Gezin - Zindelijkheid.

Naar boven

Buitengewone kleuterschool

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdata.

Om je kind in te schrijven heb je wel een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past.

Naar boven

Niet verplicht, wel een aanrader voor 2,5- tot 5-jarigen

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je 5-jarige kleuter wel leerplichtig.

Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

Leerlingen van 6 jaar kunnen in het lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. Vanaf het schooljaar 2021-2022 moeten ze 290 halve dagen aanwezig zijn.
Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten. Anders moet het nog een jaar naar de kleuterschool.

Een 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve dagen naar school om recht te hebben op een schooltoeslag.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is voltijds leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve bij gewettigde afwezigheid).

Naar boven

5-jarigen leerplichtig

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplichtige leeftijd van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan zijn ook 5-jarige kinderen leerplichtig. Zij moeten minstens 290 halve dagen naar school. Meer informatie in de rubriek 'Leerplichtige kleuters' op de pagina Elke dag naar de kleuterschool?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact