Stroomtekort op school

Kampt België tijdens de winter met een stroomtekort? Dan kan ook de school van je kind zonder stroom vallen.

Wat moet jij zeker weten?

  • De school mag vroeger sluiten. Als de school vindt dat de lessen niet kunnen doorgaan en ze niet in opvang of vervangende activiteiten kan voorzien, mag ze beslissen om vroeger te sluiten. Ze moet jou en je kind daar tijdig over informeren.
  • Je kind mag geen hele dag thuisblijven omdat de school vroeger sluit. Alle leerlingen blijven aanwezig tot de school sluit. Blijft je kind toch thuis terwijl het op school wordt verwacht, dan is het ongewettigd afwezig.
  • Naschoolse opvang is niet verplicht. Ook niet als de stroom uitvalt. Kan je je kind niet tijdig ophalen omdat je trein bijvoorbeeld niet rijdt? Spreek dan af wie je kind kan ophalen en verwittig de school. Voorziet de school normaal wel in naschoolse opvang, informeer dan of die doorgaat.
  • Je hebt toestemming van de school nodig als je je kind vroeger wil afhalen. De school spreekt met jou af hoe je toestemming vraagt, bijvoorbeeld via mail of telefoon.
  • De school moet je duidelijk en tijdig informeren over de maatregelen die ze neemt.

Waarschijnlijk heeft de school van je kind al een noodplan. Op de pagina’s over stroomtekort vindt ze ook een checklist en antwoorden op veelgestelde vragen. Dankzij die hulpmiddelen kan de school zich prima voorbereiden op een mogelijke stroomonderbreking en daar tijdig met jou over communiceren.

Maak je je toch nog zorgen? Informeer bij de school en vraag uitleg als iets niet duidelijk is. Heb je daarna nog vragen, mail dan naar stroomtekort.onderwijs@vlaanderen.be.