Overzicht van documenten op Mijn Onderwijs


 • Er is van ieder thema een openbare en een vertrouwelijke versie. Een document is vertrouwelijk als het individuele gegevens bevat.

Icon slotje: Vertrouwelijk document (bevat individuele gegevens)

Icon blaadje papier: Openbaar document

 • Ken voor ieder schoolniveau ook het thema 'Algemeen' (openbaar) toe. Dit thema bevat de algemene documenten zoals leeswijzers, mededelingen, handleidingen, instructiefilm salarisoverzichten, ...

Basisonderwijs

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel / Instellingsprofiel
 • Outputprofiel

Thema leerlingen

 • Discimus nazicht en overzicht documenten
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven vanaf schooljaar 2013-2014

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2018-2019
 • Databundel leerlingenkenmerken vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel personeelsaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel schoolse vorderingen en zittenblijven vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen IN vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen UIT vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel secundair onderwijs vanaf 2013-2014 tot en met 2017-2018

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, samenstelling scholengemeenschap, omzettingen, overhevelingen, vervangingen korte afwezigheden ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Naar boven

Buitengewoon basisonderwijs

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-input-outputprofiel

Thema leerlingen

 • Discimus nazicht en overzicht documenten
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

 De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven vanaf schooljaar 2013-2014

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2018-2019
 • Databundel personeelsaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen IN vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen UIT vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel secundair onderwijs vanaf 2013-2014 tot en met 2016-2017

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, samenstelling scholengemeenschap, omzettingen, overhevelingen, vervangingen korte afwezigheden ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Naar boven

Secundair onderwijs

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel spreiding-financiering
 • Context-inputprofiel stromen-vorderingen
 • Context-inputprofiel personeel
 • Outputprofiel
 • Outputprofiel attestering studierichting

Thema leerlingen

 • Dienstbrieven in verband met leerlingen, zoals onderwijs aan huis, problematische afwezigheden, zorgwekkend dossier, huisonderwijs …
 • Discimus: overzichten van geregistreerde leerlingengegevens
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2013-2014

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2018-2019
 • Databundel leerlingenkenmerken vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel personeelsaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel schoolse vorderingen en zittenblijven vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel attesteringen vanaf 2012-2013 tot en met 2017-2018
 • Databundel studiebewijzen vanaf 2012-2013 tot en met 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen IN vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen UIT vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel hoger onderwijs vanaf 2006-2007 tot en met 2011-2012, 2007-2008 tot en met 2012-2013, 2008-2009 tot en met 2013-2014, 2009-2010 tot en met 2014-2015
 • Databundel vroegtijdig schoolverlaten vanaf 2012-2013 tot en met 2017-2018

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, rationalisatie, samenstelling scholengemeenschap, omzettingen, overhevelingen, erkenningen ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Naar boven

Buitengewoon secundair onderwijs

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel
 • Outputprofiel

Thema leerlingen

 • Dienstbrieven in verband met leerlingen, zoals onderwijs aan huis, problematische afwezigheden, zorgwekkend dossier, huisonderwijs …
 • Discimus: overzichten van geregistreerde leerlingengegevens
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

 De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2013-2014

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2018-2019
 • Databundel personeelsaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel attesteringen vanaf 2012-2013 tot en met 2015-2016
 • Databundel studiebewijzen vanaf 2012-2013 tot en met 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen IN vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen UIT vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel vroegtijdig schoolverlaten vanaf 2012-2013 tot en met 2017-2018

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, rationalisatie, samenstelling scholengemeenschap, erkenningen ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Naar boven

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2013-2014

Thema leerlingen

 • Dienstbrieven in verband met leerlingen, zoals onderwijs aan huis, problematische afwezigheden, zorgwekkend dossier, huisonderwijs …
 • Discimus: overzichten van geregistreerde leerlingengegevens
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

 De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2018-2019
 • Databundel leerlingenkenmerken  vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel personeelsaantallen vanaf 2011-2012 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen IN vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel leerlingenstromen UIT vanaf 2012-2013 tot en met 2019-2020
 • Databundel studiebewijzen vanaf 2012-2013 tot en met 2015-2016
 • Databundel vroegtijdig schoolverlaten vanaf 2012-2013 tot en met 2017-2018

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, rationalisatie, samenstelling scholengemeenschap, erkenningen ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Naar boven

Volwassenenonderwijs

Thema aanbod en organisatie

 • Monitor begrenzing inschrijvingsgelden
 • Nazicht onderwijsbevoegdheid
 • Programmatie
 • Reprobel
 • Registratie COVAAR
 • Registratie diploma secundair onderwijs
 • Registratie studiebewijzen

Thema cursisten

 • Toekenning tolkondersteuning
 • Toekenning speciale onderwijsleermiddelen

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)

Thema omkadering en middelen

 • Dienstbrief omkadering
 • Dienstbrief nascholingsmiddelen
 • Dienstbrief ICT-werkingsmiddelen
 • Dienstbrief voordrachtgevers
 • Dienstbrief organisatie taalexamens
 • Dienstbrief extra middelen NT2
 • Vervoerskosten
 • Dienstbrief afrekening fonds inschrijvingsgelden

 • Dienstbrief zomeraanbod NT2

Thema personeel

 • Aanwendingsrapport leraarsuren
 • Rapport niet organieke uren
 • Punten envelop
 • Rapport ziekteverlof
 • Personeelslijst HBO5 of SLO (specifieke lerarenopleiding)

Thema rapporten

 • Financieringsrapport
 • Registratierapport
 • Detail registratierapport
 • Studiebewijzenrapport
 • Puntenenveloppe

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema verificatie

 • Verificatieverslag
 • Antwoorden beroepsprocedure
 • Bijlage bij het verificatieverslag
 • Verslag klasbezoek

Naar boven

CLB

Mijn documenten

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel

Thema omkaderingen en toelagen

 • Alle dienstbrieven vanaf schooljaar 2013-2014

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema structuur en organisatie

 • Algemene gegevens CLB - blanco
 • Uitnodiging - ABC
 • Uitnodiging - infosessie verloven
 • Uitnodiging - opleiding schoolsecretariaten
 • Uitnodiging - thematische opleidingen

Naar boven

Internaten

Thema doorlichting

 • Controleverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2014-2015

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, fusie, programmatie, stopzetting, rationalisatie ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Naar boven

Team Mijn Onderwijs

Wie contacteren bij vragen?

Directies en administraties

 • Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.
  Schermovername kan via Teamviewer: Windows, Apple, zip-bestand. Gebruik bij voorkeur de browsers Edge Chromium of Firefox. Een andere browser? Open met een rechtermuisklik een nieuwe tab, nieuw venster of incognito.
   
 • Met vragen over aanmelden kan je terecht op het gratis nummer 1700.
   
 • Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Personeelsleden in het onderwijs

Voor alle vragen over je salarisbrief en over het aanmelden bij Mijn Onderwijs: zie Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.