Vakantieregeling voor meesters-, vak- en dienstpersoneel GO!

Als je tot het meesters-, vak-, of dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs behoort, heb je jaarlijks recht op 35 vakantiedagen.

20 van die werkdagen moet je opeenvolgend opnemen tijdens de zomervakantie. De andere dagen neem je naar keuze, maar je moet rekening houden met de behoeften van de dienst en met je algemeen directeur overleggen.

Je hebt ook recht op de wettelijke, decretale en reglementaire feestdagen. Van 27 december tot en met 31 december heb je vakantie als compensatie van feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag, ongeacht het aantal compensatiedagen in dat jaar.

Als je niet voltijds werkt, wordt je aantal vakantiedagen naar verhouding verminderd.

Uitzonderlijk mag je 5 vakantiedagen naar het volgende jaar overdragen, maar die moet je dan vóór het einde van de paasvakantie van dat jaar opnemen.

Meer informatie: omzendbrief jaarlijkse vakantie meesters-, vak- en dienstpersoneel.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.
 


Extra informatie

Regelgeving

Contact