Vakantieregeling onderwijsgevend personeel

In het katholiek basis-, secundair en volwassenenonderwijs is de vakantieregeling voor onderwijsgevend personeel vastgelegd in de algemene reglementen. De Vlaamse regering heeft de algemene reglementen algemeen bindend verklaard.

Meer informatie:

In andere scholen vind je de vakantieregeling in principe in het arbeidsreglement.


Extra informatie

Regelgeving

Contact