Vakantieregeling personeel centra voor basiseducatie

Als personeelslid van een centrum voor basiseducatie heb je recht op 35 verlofdagen per kalenderjaar. Je kiest zelf wanneer je die dagen opneemt, maar je moet rekening houden met de behoeften van de dienst en met je directeur overleggen.

Als je niet voltijds werkt, wordt je aantal verlofdagen naar verhouding verminderd.

Je mag verlofdagen overdragen naar het volgende jaar, maar die moet je dan opnemen vóór 1 mei van dat jaar.

Naast je verlofdagen heb je ook recht op de wettelijke en reglementaire feestdagen. Ter vervanging van de feestdagen die vallen op dagen waarop je niet moet werken, heb je recht op vakantie in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Je hebt ook het recht om wegens dringende redenen afwezig te zijn van het werk. De duur van het verlof mag per burgerlijk jaar niet meer dan 4 werkdagen bedragen.

Meer informatie over je verlofregeling vind je in het besluit van de Vlaamse Regering - prestatieregeling en jaarlijkse verlofdagen en feestdagen personeel centra voor basiseducatie

Vragen?

Je kan terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij je werkstation.