Van leren en werken naar duaal leren

De komende jaren vervangt duaal leren het stelsel van leren en werken. Welke gevolgen heeft die overgang voor de centra voor deeltijds onderwijs (CDO’s) en Syntra vzw?

Het aanbod verandert

CDO’s en Syntra vzw blijven bestaan. Het aanbod verandert wel van leren en werken naar duaal leren.

Duale studierichtingen

Het nieuwe aanbod van CDO’s en Syntra vzw bestaat uit duale studierichtingen en aanloopstructuuronderdelen. Die krijgen allemaal een plaats in de matrix van het secundair onderwijs.

CDO’s en Syntra vzw kunnen hun huidige aanbod omzetten naar het nieuwe aanbod studierichtingen duaal. Die omzetting gebeurt in 2 stappen:

 • Eerst melden de CDO’s en Syntra vzw bij de overheid hoe ze hun nieuw aanbod willen uitbouwen, dit heet concorderen. Hoe je dit kan melden, wordt momenteel uitgewerkt door AGODI.
 • In een tweede stap gebeurt de effectieve omzetting, waarbij de oude opleiding wordt stopgezet en het nieuwe aanbod start.

Hoe concordeer je opleidingen?

 • Raadpleeg de concordantietabel (versie 6/1/2021) : 
 • Filter op de opleiding die je wilt omzetten.
 • Voor elke opleiding heb je recht op een structuuronderdeel uit de 2de en 3de graad en secundair-na-secundair (Se-n-Se).
 • Zijn er meerdere structuuronderdelen mogelijk per graad? Dan maak je een keuze.
 • Een nieuwe opleiding of bijkomende structuuronderdelen vraag je aan via programmatie. 

Voorbeeld: filter op ‘Binnenschrijnwerker’. Kies per graad 1 structuuronderdeel:

 • 2de graad: machinaal houtbewerker duaal of medewerker hout duaal
 • 3de graad: binnen- en buitenschrijnwerk duaal of binnenschrijnwerk en interieur duaal
 • Se-n-Se: decor- en standenbouwer duaal of plaatser houten vloerbekleding duaal of interieurbouwer duaal of één van de drie andere structuuronderdelen.

De concordantietabel is een voorlopig document. Je vindt regelmatig een bijgewerkte versie op deze pagina.

Aanloopfase: mogelijkheid zichtbaar in het standaardtraject

Leerlingen uit de 2de en 3de graad die nog niet klaar zijn om in te stappen in een duaal traject, kunnen een aanloopfase volgen. Je vindt de mogelijkheid tot aanloopfase in het standaardtraject van de duale opleiding.

Er wordt momenteel gewerkt aan een overzicht van alle aanloopstructuuronderdelen die al zijn opgenomen in de standaardtrajecten. Wanneer het overzicht klaar is, vind je het terug op deze pagina.

De standaardtrajecten vind je alvast terug op de website van AHOVOKS.

Let op: de huidige structuuronderdelen en lijsten worden regelmatig bijgewerkt.

Naar boven

Tijdslijn van 2020-2021 tot 2025-2026

De overgang van leren en werken naar duaal leren moet tegelijkertijd afgerond zijn met de modernisering van het secundair onderwijs in het schooljaar 2025-2026.

In de loop van schooljaar 2020-2021 legt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de omzettingskalender vast voor de overgang van leren en werken naar duaal leren. Hiermee wordt een concrete tijdslijn uitgetekend voor de CDO’s en Syntra vzw.

Tabel met mijlpalen

De mijlpalen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Let op: dit is slechts een samenvatting van de tijdslijn. Naast duale structuuronderdelen, worden ook aanloopstructuuronderdelen ingevoerd (volgens eenzelfde tijdspad) en worden er ruime overgangsmaatregelen voorzien.

2021-2022 Nieuwe eindtermen 2de graad
Melden van concordantie niveau 2de graad (tegen 30 november 2021)
2022-2023 Schrappen van opleidingen leren en werken niveau 2de graad
Lopende trajecten 2de graad worden nog afgewerkt
Opstart duale structuuronderdelen OK2
Melden van concordantie niveau 3de graad (tegen 30 november 2022)
2023-2024 Schrappen van opleidingen leren en werken niveau 3de graad
Lopende trajecten 3de graad worden nog afgewerkt
Opstart duale structuuronderdelen 3de graad
2024-2025 Lopende trajecten 3de graad worden nog afgewerkt
Melden van concordantie niveau Se-n-Se (tegen 30 november 2024)
2025-2026 Schrappen resterend opleidingsaanbod leren en werken

Lees de volledige mededeling aan de Vlaamse Regering: pdf bestandMededeling Vlaamse Regering: Van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase: veilige haven voor elke leerling (pdf, 9 p.) (766 kB)

Naar boven

Nieuwe eindtermen in opleidingen leren en werken

Volgend schooljaar start de uitrol van de nieuwe eindtermen in de 2de graad. Om voor elke leerling in de 2de graad eenzelfde ambitie na te streven, werken ook de opleidingen in leren en werken met die nieuwe eindtermen.

Overgangsmaatregelen schooljaar 2021-2022

Door het specifieke karakter zijn er enkele overgangsmaatregelen voor schooljaar 2021-2022. 

De oude eindtermen

 • Op leerlingen die vandaag al in een opleiding leren en werken zijn ingeschreven en volgend schooljaar nog maar een beperkt aandeel van de 2de graad algemene vorming moeten doorlopen, blijven de oude eindtermen van toepassing. 
 • Op leerlingen die volgend schooljaar inschrijven in een opleiding leren en werken zonder getuigschrift van de 2de graad, maar waarvan de klassenraad inschat dat die leerlingen de eindtermen van de 2de graad nog datzelfde schooljaar kunnen behalen, blijven de oude eindtermen van toepassing. Voorbeeld: leerlingen die vanuit het 3de jaar voltijds secundair onderwijs overstappen naar leren en werken.

De nieuwe eindtermen

Leerlingen die volgend schooljaar inschrijven in een opleiding leren en weken zonder getuigschrift van de 2de graad, maar waarvan de klassenraad inschat dat die meer dan 1 schooljaar nodig hebben om de eindtermen van de 2de graad te behalen, starten meteen met de nieuwe eindtermen.

Schooljaar 2021-2022 wordt beschouwd als een overgangsjaar.

Vanaf schooljaar 2022-2023 volgen alle leerlingen de nieuwe eindtermen.

Als de overgangsmaatregelen toch nog zouden wijzigen, word je geïnformeerd via deze webpagina.

Naar boven