Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

 • Hoe is het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (vvp wegens ziekte) geregeld voor je benoemd onderwijzend en administratief en technisch personeel? Recht of gunst?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
 • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor personeel van hogescholen over verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Kijk na of je personeelslid er recht op heeft

Alleen benoemde personeelsleden in ziekteverlof kunnen aanvragen om de opdracht met halftijdse prestaties te hernemen.

Check een aantal zaken vóór je de dienstonderbreking al dan niet toestaat:

 • De behandelende arts en eventueel het controleorgaan van je hogeschool hebben ingestemd met het verzoek.
 • Je personeelslid heeft niet meer dan 90 kalenderdagen opgenomen in de laatste 10 jaar.

Je personeelslid heeft recht op maximaal 30 kalenderdagen met halvedagprestaties. Die kunnen verlengd worden met hoogstens 30 kalenderdagen, met een maximum van 90 kalenderdagen in een periode van 10 jaar dienstanciënniteit.

Tel dus 10 jaar terug bij een aanvraag voor vvp wegens ziekte. Kijk na of je personeelslid al vvp wegens ziekte heeft genomen en hoe lang. Weiger de aanvraag als hij al 90 kalenderdagen opgenomen heeft in de laatste 10 jaar.

Naar boven

Meld aan het ministerie

Meld vvp wegens ziekte elektronisch met 1 van de volgende dienstonderbrekingscodes:

 • RL-12 met DO 002 vvp wegens ziekte
  Gebruik deze code bij de gewone vvp wegens ziekte, nadat je gecheckt hebt of je personeelslid er recht op heeft.
   
 • RL-12 met DO 116 vvp wegens ziekte – pensioencommissie
  Gebruik deze code alleen bij een personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ziekte én voor wie de pensioencommissie van Medex beslist heeft dat hij halftijds moet hervatten. 
  Dat is 1 van de beslissingen die de pensioencommissie van Medex kan nemen.

In beide gevallen moet je personeelslid halftijds presteren maar wordt hij voltijds (op basis van de oorspronkelijke prestaties) betaald.

Ook al zijn er voor je personeelslid geen gevolgen voor het salaris, voor de administratieve correctheid is het belangrijk dat je het vvp met 1 van de codes meldt in het elektronisch personeelsdossier.


Vind meer informatie op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

 • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
 • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven