Vind een onderneming en sluit een overeenkomst

Een leerling met een onderneming matchen

 • De trajectbegeleider en de leerling zoeken samen een geschikte onderneming. De onderneming voert een intakegesprek met de  leerling. De trajectbegeleider kan de leerling eventueel ondersteunen tijdens het gesprek.
  Vermeld het intakegesprek waar een leerling aan deelneemt in een addendum bij je school- of centrumreglement. Leerlingen die intakegesprekken voeren, zijn gewettigd afwezig.
 • De leerling moet binnen de 20 opleidingsdagen na de start van de lessen een overeenkomst met een onderneming sluiten. Lukt dat niet, dan moet de leerling met de opleiding stoppen.
 • Bij een beëindiging van een overeenkomst moet de leerling binnen de 20 opleidingsdagen een nieuwe overeenkomst hebben. Lukt dat niet, dan moet de leerling met de opleiding stoppen.
 • Leerlingen zonder overeenkomst gaan voltijds naar school.

Naar boven

3 soorten overeenkomsten en een opleidingsplan

Bij duaal leren sluiten de leerling, het bedrijf en de school een overeenkomst.

Er zijn 3 mogelijke overeenkomsten:

 • De stageovereenkomst alternerende opleiding:

  • De leerling leert minder dan 20 uur per week op de werkplek.
  • De leerling ontvangt geen leervergoeding.
 • De overeenkomst alternerende opleiding:
  • De leerling leert minstens 20 uur per week op de werkplek.
  • De leerling ontvangt een leervergoeding van de werkplek (maximaal 520 euro per maand) en bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.
 • De deeltijdse arbeidsovereenkomst:
  • De leerling leert minstens 20 uur per week op de werkplek.
  • De leerling ontvangt een loon dat afhankelijk is van de tewerkstellingssector en bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.
  • De deeltijdse arbeidsovereenkomst is enkel mogelijk in sectoren waarin de sociale Maribel van toepassing is.

Bij de overeenkomsten zijn alle aspecten van aansprakelijkheid, welzijns- en arbeidswetgeving geregeld. De leerling is dus altijd beschermd.
Vind meer informatie en modelovereenkomsten op de website van Syntra Vlaanderen.

Aan de overeenkomst wordt ook een opleidingsplan toegevoegd. De trajectbegeleider stelt dat plan op in overleg met de leerling en de onderneming.

Het opleidingsplan:

 • Geeft het individuele leertraject weer 
 • Is afgestemd op de noden en mogelijkheden van de leerling
 • Omvat zowel de les- als de werkplekcomponent
 • Houdt rekening met de specifieke ondernemingscontext
 • Wordt toegevoegd aan de overeenkomst

Naar boven