Pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleidingsdiensten (PBD's) ondersteunen de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's).

De PBD heeft verschillende opdrachten die:

  • Het beleid van de school versterken
  • De professionalisering van het onderwijspersoneel bevorderen

Je neemt contact op met de pedagogische begeleidingsdienst die is verbonden aan het GO! of aan de koepelorganisatie van een specifiek onderwijsnet.

Een commissie van externe deskundigen maakte een evaluatie van de pedagogische begeleidingsdienst in:

  • 2013
  • 2018