Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is het voorkómen van voedselvergiftiging, voedselintolerantie, voedselbederf, voedselallergieën en andere mogelijke risico's die met de bereiding en manipulatie van voedsel verband houden.

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) speelt via passende maatregelen en kwaliteitsbewaking een cruciale rol in die voedselveiligheid. Als personeelslid in een onderwijsinstelling moet je de voorgeschreven procedures van het agentschap respecteren en mogelijke wijzigingen opvolgen.

Hoe wordt de voedselveiligheid gegarandeerd: hoe bewaakt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de kwaliteit van voedsel en voedselketen?

Wanneer heb je een erkenning, toelating, registratie bij het FAVV nodig? Wat is gelegenheidsverkoop en wat niet? Waarmee dient de slagerij-afdeling van je school rekening te houden?

Wat is autocontrole? Hoe helpen de sector- of autocontrolegidsen je daarbij? De smiley als teken van kwaliteit. Hoe zit het met temperatuur, bewaartermijn, stalen?

Goede hygiënepraktijken maken deel uit van een goede autocontrole. Waar vind je ze? Enkele goede hygiënepraktijken voor de persoonlijke hygiëne en de hygiëne van de keuken

Opleidingen voor elk personeelslid dat voedsel bereidt, verdeelt of verhandelt. Specifieke infosessies en studiedagen voor onderwijsinstellingen.

Een medisch attest voedselveiligheid is niet meer nodig voor onderwijspersoneel, leerlingen en cursisten. De meldingsplicht blijft bestaan.