Rol en samenwerking CLB

Raadpleeg de deontologische code en het mission statement voor CLB-medewerkers.

Met welke vragen en voor welke begeleiding kan een leerling, ouder of school bij een CLB-medewerker terecht?

Wat houdt dit dossier in, wie heeft inzage, hoelang bewaar je het en wat doe je bij een overdracht?

Verzamel gegevens voor de overheid via het programma LARS.

Een nota verduidelijkt het ambtsgeheim van leerkrachten en beroepsgeheim van CLB-medewerkers

Hoe zit integrale jeugdhulp in elkaar? Wat is de rol van het CLB?