Anderstalige nieuwkomers

Wie zijn anderstalige nieuwkomers?

Algemeen

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen en jongeren die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen.

Het is een diverse groep: kinderen van vluchtelingen en asielzoekers (al dan niet in een asielcentrum), kinderen die via gezinshereniging in België terechtkomen, niet-begeleide minderjarigen, adoptiekinderen, kinderen van werknemers van internationale organisaties in België …
 

In het onderwijs

Scholen kunnen extra middelen krijgen om anderstalige nieuwkomers te begeleiden. Daarvoor hanteert het ministerie de volgende criteria:

Kinderen en jongeren die officieel in een asielcentrum verblijven

Die kinderen en jongeren moeten voldoen aan leeftijdscriteria:

 • In het basisonderwijs moeten zij ten laatste op 31 december van het schooljaar 5 jaar of ouder zijn.
 • In het voltijds secundair onderwijs moeten zij ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 zijn.
 • In het deeltijds beroepssecundair onderwijs moeten zij ten laatste op 31 december van het schooljaar 15 of 16 jaar zijn en nog geen 18 (zie ook: Leerplicht van 5 tot 18 jaar: deeltijdse leerplicht).

Zolang een leerling aan deze criteria beantwoordt en een attest van het asielcentrum heeft, wordt hij beschouwd als anderstalige nieuwkomer. Dat kan voor 1 of meerdere schooljaren.
 

Andere anderstalige kinderen en jongeren

Die leerlingen moeten voldoen aan de leeftijdscriteria, net zoals leerlingen die in een asielcentrum verblijven. Bovendien moeten zij aan 4 extra voorwaarden voldoen:

 • Een nieuwkomer zijn: sinds maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven
 • Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
 • Niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
 • Niet langer dan 9 maanden ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen).

In het basisonderwijs kunnen die leerlingen tijdens 1 tot maximaal 2 schooljaren beschouwd worden als anderstalige nieuwkomer:

 • Leerlingen die in september inschrijven in een school, worden voor 1 schooljaar beschouwd als anderstalige nieuwkomer.

 • Leerlingen die in oktober of later inschrijven, kunnen ook in september van het volgende schooljaar nog voldoen aan alle voorwaarden.

In het secundair onderwijs zijn afwijkingen mogelijk van de voorwaarden voor de leeftijd, verblijfsduur en schoolloopbaan, en kunnen de jongeren langer beschouwd worden als anderstalige nieuwkomer.
 

Geen anderstalige nieuwkomers

 • Leerlingen in het basisonderwijs die nog geen 9 maanden in het Nederlandstalig onderwijs zijn ingeschreven, maar wel al meer dan 1 jaar in België verblijven, zoals leerlingen uit het Franstalig onderwijs in Brussel of Wallonië
 • Buitenlandse jongeren die tijdelijk in een secundaire school zijn ingeschreven in het kader van een uitwisselingsprogramma

Naar boven

Leerplicht

Net zoals Belgische kinderen en jongeren zijn anderstalige nieuwkomers tussen 5 en 18 jaar leerplichtig vanaf de 60ste dag na hun inschrijving in een Belgische gemeente.

Lees meer:

Naar boven

Inschrijven in een school

Je hebt het recht om je kind in te schrijven in de school van je keuze. Elke school moet een anderstalige nieuwkomer inschrijven als die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en als de school niet volzet is.

In het basisonderwijs kan je kind onthaalonderwijs krijgen. In het secundair onderwijs organiseert een aantal scholen een onthaaljaar of onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Maar je kan je kind ook in een andere school inschrijven.

Meer over de toelatingsvoorwaarden:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België