Directies en administraties hoger onderwijs

Kies een thema en vind alle bijhorende webpagina's, omzendbrieven en formulieren.

Contactinfo hoger onderwijs

Heb je een vraag voor de administratie? Zoek je een instelling of organisatie in het hoger onderwijs?

Op 31 januari stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) op basis van het terugtrekkingsakkoord. Bekijk de maatregelen voor Britse leerlingen, studenten en onderwijspersoneel in het Vlaamse onderwijs, en voor Vlaamse leerlingen en studenten op uitwisseling via Erasmus+ vanaf 1 januari 2021.

Een regeringscommissaris waakt erover dat het bestuur van een hogeschool, universiteit of andere instelling waarover hij toezicht uitoefent, geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.