Erkenning, toelating en registratie bij het Federaal Voedselagentschap

Bij de verwerking, verkoop of verdeling van voeding

Als je onderwijsinstelling voedingsmiddelen verwerkt, verkoopt of verdeelt, moet het bestuur daartoe een erkenning, registratie of toelating (of een combinatie daarvan) aanvragen bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Dat is niet gratis. Wat je bestuur precies aanvraagt en hoeveel die aanvraag kost, verschilt van situatie tot situatie.

Heeft je onderwijsinstelling een FAVV-toelating, dan krijgt ze een officieel attest dat op 1 plaats wordt opgehangen. Belangrijk: die plek moet goed toegankelijk en van buitenaf zichtbaar zijn.

Meer informatie vind je op Federaal Voedselagentschap - Erkenningen, toelatingen en registratie. Het aanvraagformulier vind je op Federaal Voedselagentschap - Erkenningen, toelatingen en registratie - Model aanvraagformulier.

In de brochure 'Scholen en het FAVV' lees je:

 • Wanneer je school een registratie nodig heeft en wanneer een toelating volstaat
 • Hoe het autocontrolesysteem eruit moet zien
 • Hoe het federaal voedselagentschap jouw school controleert

pdf bestandScholen en het FAVV (pdf, 8 p.) (154 kB)

Naar boven

Een paar specifieke situaties

 • Je school werkt met een traiteur samen. Afhankelijk van wat het schoolpersoneel zelf doet, moet de school al dan niet over een toelating beschikken. Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op Federaal Voedselagentschap - FAQ "Erkenningen, toelatingen en registraties".
 • Drank- en snoepautomaten: de eigenaar van de automaat zorgt voor de registratie. Dat kan de school zelf of een externe firma zijn. Op de automaat staat altijd de eigenaar vermeld.
 • Als leerlingen meegebrachte boterhammen op school opeten, hoef je dat niet aan het federaal voedselagentschap te melden. Je moet wel de hygiënevereisten in het oog houden.
 • Verdeel je fruit, groenten of melk aan je leerlingen via het project Oog voor Lekkers dan hangt het af van wat je verdeelt. Voor:
  • Fruit en groenten heb je geen toelating of registratie nodig.
  • Melk heb je een toelating én registratie nodig.

   Voor alle andere situaties waarin fruit/groeten worden verdeeld, bv. in het kader van schoolmaaltijden of feestjes, is er wel registratie/toelating nodig.

 • Je verwerkt in de klas eigen producten uit de moestuin of eieren van eigen kippen. Respecteer daarbij de goede hygiënepraktijken en goede productiepraktijken, zoals de wachttijden na gebruik van meststoffen en pesticiden naleven. Zodra je activiteit in de primaire sector (sector die grondstoffen en voedsel levert, zoals landbouw) een bepaalde omvang aanneemt (bijvoorbeeld meer dan 50 stuks pluimvee, meer dan 50 are aardappelen en hoogstamfruit, meer dan 25 are laagstamfruit of meer dan 10 are andere plantaardige producten), meld je de activiteit bij het federaal voedselagentschap.
 • Maak je samen met je leerlingen in de didactische keuken eten klaar, dan kan je dat zonder toelating van het federaal voedselagentschap als:
 • Jij als lesgever en je leerlingen het bereide voedsel zelf opeten
 • Het voedsel onder derden wordt verdeeld en dat als gelegenheidsverkoop kan worden gezien

In alle andere gevallen heb je een toelating van het federaal voedselagentschap nodig.

 • Op de 1ste schooldag krijgen alle leerlingen een gratis ontbijt. Als leerkracht huishoudkunde zorg jij voor dat ontbijt. Je hoeft daarvoor geen aparte toelating.

Hou in elk geval rekening met:

 • De hygiënevereisten: handen wassen, schoon materiaal gebruiken, bederfbaar voedsel op de juiste temperatuur bewaren …
 • De bepalingen van de federale welzijnswet, bijvoorbeeld geen water gebruiken bij brand van een friteuse en het maximum aantal toegelaten personen per ruimte respecteren.

Naar boven

Gelegenheidsverkoop

Het oudercomité organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om de schoolkas te spijzen. Op 3 daarvan wordt voeding verkocht: een taartenbak, een hamburgerfestijn en een spaghettiavond. Bovendien organiseert het 6de leerjaar dit schooljaar een wafelbak om een uitstap te financieren.

Heeft de school een speciale vergunning nodig?

Het federaal voedselagentschap kan een klas, een school, een ouderraad als aparte ‘verenigingen’ beschouwen, die gelegenheidsverkopen organiseren. Voor gelegenheidsverkoop is geen toelating van het federaal voedselagentschap vereist.

Aan een gelegenheidsverkoop zijn 3 voorwaarden verbonden:

 • Het gaat om een vereniging of organisatie zonder winstgevend doel, waarbij de activiteit zelf wel degelijk winst kan opleveren.
 • De medewerkers aan de gelegenheidsverkoop worden niet betaald voor de geleverde diensten.
 • De ‘vereniging’ organiseert ten hoogste 5 keer per kalenderjaar dergelijke activiteiten met een totale duur van maximaal 10 dagen.

Leerlingenraad, werkgroep GWP (geïntegreerde werkperiode), ouderraad en dergelijke kunnen elk als een aparte ‘vereniging’ worden beschouwd en mogen, als ze tegelijk ook aan de 2 andere voorwaarden voldoen, elk per kalenderjaar 5 acties plannen, die samengeteld niet meer dan 10 dagen beslaan.

Ook al duurt een activiteit maar een paar uur, er wordt een volledige dag aangetikt.

Wordt aan de 3 voorwaarden niet voldaan, dan moet de organiserende ‘vereniging’ een toelating aanvragen en een bijdrage betalen. Ze kan dan controle krijgen van het federaal voedselagentschap.

Een paar voorbeelden:

 • De oudervereniging maakt eenmaal per maand verse soep en verkoopt die aan de leerlingen. Niemand wordt daarvoor vergoed.
  In het voorbeeld wordt er met regelmaat soep voorzien voor leerlingen. Daarvoor is een toelating vereist. Dat is geen gelegenheidsverkoop. Gelegenheidsverkoop dient om verenigingen de kans te geven een activiteit op poten te zetten om fondsen te verwerven voor hun organisatie. Niet om een groep met een bepaalde regelmaat van eten te voorzien. 
  Soms kan een activiteit meerdere dagen na elkaar duren. Dan wordt dit wel als 1 activiteit beschouwd (bijvoorbeeld een spaghettiweekend). 5 spaghettiweekenden van telkens 2 dagen kan wel. 
 • De leerlingen van de middenschool bakken in de didactische keuken cake. De grootouders krijgen die op de grootoudernamiddag bij de koffie. De ingrediënten worden door de vriendenkring betaald. Het bakken wordt daarom als een activiteit van de vriendenkring beschouwd. Hoewel de cake gratis wordt aangeboden, moet de vriendenkring deze activiteit als ‘gelegenheidsverkoop’ aanvinken.
 • Een groepje leerlingen brouwt in de lessen biologie bier. Naast het louter analyseren van het brouwproces krijgt het biologieproject een economische toets. Er wordt een minionderneming in het leven geroepen die het gebrouwde bier in beperkte schaal op school verkoopt. Een mini-onderneming heeft een economisch karakter en voldoet dus niet aan de eerste regel van gelegenheidsverkoop, handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang. Daarnaast omvatgelegenheidsverkoop de totale “activiteit”, dus niet enkel verkopen maar ook het hele proces ervoor (brouwen, bottelen…).

Naar boven

Scholen met een slagerijafdeling

Afhankelijk van wat een school met een slagerijafdeling met het uitgesneden vlees en de levensmiddelen van dierlijke oorsprong doet, zijn specifieke FAVV-regelingen van toepassing.

Speciaal voor die scholen heeft het federaal voedselagentschap een omzendbrief slagerijscholen (afsca) opgemaakt. Je krijgt er informatie over erkenningen en toelatingen. Alle mogelijke opties komen aan bod.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Documenten en publicaties

 • Brochure Gelegenheidsverkoop:

Federaal Voedselagentschap - Publicatie

 • Brochure Scholen en het Federaal Voedselagentschap:

pdf bestandScholen en het FAVV (pdf, 8 p.) (154 kB)

Websites

Regelgeving en formulieren

 

Contact
Anthony Kets
Anthony Kets
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België