Functiebeschrijving en evaluatie

Functiebeschrijving en evaluatie van het onderwijspersoneel: samenhangende elementen in een kwaliteitsproces. Wettelijke basis. Omzendbrief met meer info.

Opstellen van een geïndividualiseerde functiebeschrijving (GFB): door wie, inhoud, waarmee hou je rekening, wanneer krijg je een GFB?

Basis van het evaluatieproces van onderwijspersoneel is de geïndividualiseerde functiebeschrijving. Andere formele elementen: functioneringsgesprek, evaluatiegesprek en -verslag. Daarnaast is ook informeel coachen door de evaluator(en) mogelijk. Bij evaluatie ‘onvoldoende’ kan je in beroep gaan.

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.