Internationalisering

Internationalisering kan een nuttig instrument zijn voor de ontwikkeling van je school of centrum, je personeel en je leerlingen.

eTwinning

EPOS - eTwinning is een online community voor scholen in Europa. Je school kan samen met een andere school uit Europa een project opstarten.

Europees platform voor volwassenenonderwijs

Mogelijkheden om je klas ervaringen te laten opdoen over de landsgrens en over de taalgrens.

Wil je in het Vlaams onderwijs aan de slag met een buitenlands diploma of buitenlandse beroepservaring, dan moet je die laten erkennen.

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) zich zonder akkoord uit de Europese Unie (EU) terugtrekt, zijn er maatregelen voor Britse leerlingen, studenten en onderwijspersoneel in het Vlaamse onderwijs, en voor Vlaamse leerlingen en studenten op uitwisseling via Erasmus+ (KA1).