Internationalisering

Internationalisering kan een nuttig instrument zijn voor de ontwikkeling van je school of centrum, je personeel en je leerlingen.