Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

Wat is TIMSS?

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in wiskunde en wetenschappen. De International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) coördineert het onderzoek.

In het kader van TIMSS worden sinds 1995 in vierjaarlijkse cycli toetsen wiskunde en wetenschappen afgenomen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs (internationaal aangeduid als grade 4) en bij leerlingen uit het 2de jaar van de 1ste graad secundair onderwijs (grade 8).

Vlaanderen nam al meerdere keren deel.

Naar boven

Resultaten TIMSS 2019

Vlaanderen

Vlaanderen nam deel met de leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs.

Lees de Vlaamse TIMSS 2019-resultaten:

Bekijk ook: Klasse - Vlaamse leerlingen boeren achteruit voor wiskunde en wetenschappen: 6 conclusies uit TIMSS

Persconferentie 8 december 2020:

De internationale resultaten van TIMSS 2019 vind je op de website van de IEA.

Naar boven

Resultaten TIMSS 2015

Vlaanderen

De bekendmaking van de Vlaamse resultaten van TIMSS 2015 vond plaats op 29 november 2016:

Internationaal

De internationale resultaten van TIMSS 2015 vind je op de website van de IEA.

Naar boven

Resultaten TIMSS 2011

In 2011 nam Vlaanderen samen met 49 andere landen deel met leerlingen uit het 4de leerjaar.

In 2003 nam Vlaanderen voor dezelfde populatie deel. Dat maak het mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken.

Vlaanderen

De bekendmaking van de Vlaamse resultaten van TIMSS 2011 vond plaats op 11 december 2012:

Internationaal

De internationale resultaten van TIMSS 2011 vind je op de website van de IEA.

Naar boven

Contact
Isabelle Erauw