Hoe controleert het Federaal Voedselagentschap?

Het Federaal Voedselagentschap neemt het initiatief om je onderwijsinstelling te controleren. De controle gebeurt meestal onaangekondigd en in het kader van de uitvoering van een controleplan. Klachten of voedseltoxi-infecties (VTI) kunnen ook de aanleiding vormen voor een inspectiebezoek van het agentschap. Tijdens de inspectie moet je kunnen aantonen dat je in orde bent met de regels over voedselveiligheid. Een goed autocontrolesysteem is daarbij onmisbaar.

Je Lokale Controle Eenheid (LCE) voert de controle uit. Ze gebruikt de checklist om elk aspect van de wetgeving waarvoor het agentschap bevoegd is, door te lichten:

Een ongunstig inspectieresultaat kan naargelang de ernst van de inbreuk, resulteren in een:

  • Waarschuwing
  • Proces-verbaal: je krijgt eerst een voorstel tot administratieve boete (minnelijke schikking). Ga je daar niet mee akkoord, dan wordt je dossier doorgestuurd naar het parket.
  • Onmiddellijke sluiting
  • Weigering of intrekking van de toelating om activiteiten met voedsel te organiseren
  • Inbeslagname van de niet-conforme producten

Foodweb maakt de resultaten uit de inspectierondes bekend. Consumenten, dus ook de ouders van je leerlingen, kunnen er de inspectieresultaten bekijken. Symbolen maken duidelijk hoe het met de voedselveiligheid in je onderwijsinstelling is gesteld. Onderwijsinstellingen met een smiley krijgen er ook een vermelding.

Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

Websites