Leren met een beperking

Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs dat aangepast is aan hun onderwijsbehoeften. De ouders, de school en het CLB zoeken naar de best passende ondersteuning, in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs.