Verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Nodig om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs gelden in grote lijnen dezelfde regels als in het gewoon onderwijs.

Maar er is wel een verschil: om je kind te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Daar wil de overheid mee bereiken dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan.

Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een individueel aangepast leertraject nodig.

Een verslag bestaat uit een attest en een protocol. In het attest moet staan:

  • Welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is
  • Voor het buitengewoon secundair onderwijs ook welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Het protocol bundelt alle documenten die de oriëntering van de leerling naar het type en de opleidingsvorm motiveren en verantwoorden.

Een leerling kan alleen naar een school met het type en - in het secundair onderwijs - de opleidingsvorm waar het verslag naar oriënteert.

Als ouder heb je recht op het verslag. Je hebt het nodig om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs dat het type en de opleidingsvorm aanbiedt die op het attest staan.

Inschrijvingsverslag

Sommige leerlingen beschikken nog over een inschrijvingsverslag dat gebruikt werd vóór het M-decreet van kracht werd. Hetzelfde document werd gebruikt om:

  • In het gewoon onderwijs in aanmerking te komen voor geïntegreerd onderwijs
  • In te kunnen schrijven in het buitengewoon onderwijs

Voor die leerlingen wordt het inschrijvingsverslag pas gewijzigd in een gemotiveerd verslag of in een verslag als het onderwijsniveau of -type, of de opleidingsvorm wijzigt.

Meer informatie over het gemotiveerd verslag: Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Naar boven

Met een verslag inschrijven in een gewone school?

Als je kind een verslag krijgt, mag je ook kiezen voor een gewone school, waar je kind een individueel aangepast curriculum kan volgen. Een school mag je kind niet zomaar weigeren.

De gewone school moet je kind voorlopig inschrijven ('inschrijving onder ontbindende voorwaarde'). Daarna komt er een vergadering met de school, de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Jullie bespreken of de school, met redelijke aanpassingen, de gepaste begeleiding kan bieden.

Pas na die vergadering beslist de school definitief of ze je kind inschrijft of niet.

Met een verslag kan je in een gewone school ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs aanvragen. Met die hulp zal je kind dan een individueel aangepast programma volgen. Ook als je geen verslag hebt voor het buitengewoon onderwijs, kan je ondersteuning aanvragen. Meer informatie: Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

Naar boven

Oneens over de noodzaak of de inhoud van een verslag?

Als jij, de school of het CLB het niet eens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag, kan je aan de Vlaamse Bemiddelingscommissie vragen om te bemiddelen.

Wat kan je verwachten van een bemiddeling? Hoe dien je een verzoek tot bemiddeling in?

Vlaamse Bemiddelingscommissie

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Inschrijvingsrecht basisonderwijs
Tijdelijk verslag

Indien er dit schooljaar opnieuw een volledige lockdown komt of er verregaande veiligheidsmaatregelen worden genomen, waardoor CLB’s niet tijdig kunnen beschikken over een diagnose voor een verslag, kan een tijdelijk verslag worden opgemaakt. Meer info