Oproepen voor onderzoeksvoorstellen

Actuele oproepen

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht (O&O) 'Vlaamse implementatie van PIRLS 2021' (2019-2023)

Uiterste indieningsdatum

Dien ten laatste op 28 augustus 2019 je voorstel in. 

Hoe? 

Je stuurt 2 exemplaren:

(1) Het origineel ingevuld aanvraagformulier verstuur je aangetekend of per taxipost naar:

Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
t.a.v. Isabelle Erauw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel  

(2) Een kopie mail je naar:

Documenten

Meer informatie over de oproep

Contacteer Isabelle Erauw:

Naar boven

Voorbije oproepen

Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van Onderwijs een oproep naar de universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen rond een aantal prioritaire thema's voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

2019

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht (O&O) ‘Vlaamse implementatie van PISA 2021’ (2019-2023)

2018

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht 'Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie'

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht ‘Vlaamse implementatie van de tweede cyclus van PIAAC’ (2018-2023) 

Onderzoek naar inzichten en instrumentontwikkeling in het kader van “Onderwijs Slim Organiseren” (Flanders Synergy)

Evaluatie van het participatiedecreet

2017

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen 2018-2022

Krachtige leeromgevingen scholenbouw

Tijdbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 - Grade 4

2016

Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Evaluatieonderzoek Proefprojecten duaal leren

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen

Onderzoeksopdracht Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (Mictivo3)

Aanvraag tot erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten Trends in International Mathematics and Science Study Grade 4 (TIMSS) 2015 in Vlaanderen en Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

 

Vóór 2009 - 2015

Naar boven