Oproepen voor onderzoeksvoorstellen

Actuele oproepen

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht 'Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie' - deadline 12 oktober 2018

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gaat de onderwijspraktijken over klimaateducatie in het hoger onderwijs na.  Met de resultaten kunnen docenten uit het hoger onderwijs hun eigen praktijk kritisch beschouwen en versterken.

Uiterste indieningsdatum

Dien ten laatste op 12 oktober 2018 om 12 uur je voorstel in. De offertes kan je enkel elektronisch indienen via e-tendering.

Infosessie

Presentatie en verslag van de vragen en antwoorden

Presentatie (pdf, 19p.) (762 kB)

Verslag van "vraag en antwoord" (pdf, 3p.) (212 kB)

  • Datum: donderdag 13 september om 13.30 uur

  • Locatie: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II laan 15, Brussel
     

  • Schrijf je in vóór 11 september via mail: katrijn.ballet@ond.vlaanderen.be

Documenten

Meer informatie over de oproep

Contacteer Katrijn Ballet:

 

Naar boven

Voorbije oproepen

Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van Onderwijs een oproep naar de universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen rond een aantal prioritaire thema's voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

2018

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht ‘Vlaamse implementatie van de tweede cyclus van PIAAC’ (2018-2023) 

Onderzoek naar inzichten en instrumentontwikkeling in het kader van “Onderwijs Slim Organiseren” (Flanders Synergy)

Evaluatie van het participatiedecreet

2017

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen 2018-2022

Krachtige leeromgevingen scholenbouw

Tijdbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 - Grade 4

2016

Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Evaluatieonderzoek Proefprojecten duaal leren

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen

Onderzoeksopdracht Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (Mictivo3)

Aanvraag tot erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten Trends in International Mathematics and Science Study Grade 4 (TIMSS) 2015 in Vlaanderen en Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

 

Vóór 2009 - 2015

Naar boven