Oproepen voor onderzoeksvoorstellen

Actuele oproepen

 

Er zijn momenteel geen actuele oproepen. 

 

Naar boven

Voorbije oproepen

Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van Onderwijs een oproep naar de universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen rond een aantal prioritaire thema's voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

 

2020

 

Oproep "Afname van een capaciteitsmonitor onderwijs" - deadline 23 oktober 

Deze opdracht moet het beleid gedegen objectieve, beleidsrelevante data dient te verschaffen over de huidige en toekomstige capaciteitsproblematiek in het onderwijs.

 

Documenten

 

Oproep tot het indienen van een kandidatuur voor de onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht (O&O) ‘Vlaamse implementatie van TIMSS 2023 Grade 4 (2021-2025)’- deadline 15 oktober 2020

 

Minister van Onderwijs Ben Weyts besliste dat Vlaanderen zal deelnemen aan TIMSS 2023 Grade 4.

Documenten

 

Oproep Steunpunt “Ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen”- deadline 14 september 2020

 

De Vlaamse Regering heeft beslist een universitair steunpunt op te richten voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen en keurde de oproep tot erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor de periode 2021-2025 goed.

Documenten

 

Oproep Onderzoek naar taalintegratietrajecten 2020

Documenten

 

Oproep Evaluatie van de zomerscholen 2020 -  deadline 12 juni 2020

Documenten

 

Oproep haalbaarheidsstudie centrale toetsen Vlaams onderwijs

Documenten

 

Onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht (O&O): Analyse proefprojecten differentiatie in de laatste twee jaren van het basisonderwijs en 1B van het secundair onderwijs

Naar boven

2019

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht (O&O) 'Vlaamse implementatie van PIRLS 2021' (2019-2023)

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht (O&O) ‘Vlaamse implementatie van PISA 2021’ (2019-2023)

Naar boven

2018

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht 'Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie'

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht ‘Vlaamse implementatie van de tweede cyclus van PIAAC’ (2018-2023

Onderzoek naar inzichten en instrumentontwikkeling in het kader van “Onderwijs Slim Organiseren” (Flanders Synergy)

Evaluatie van het participatiedecreet

Naar boven

2017

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen 2018-2022

Krachtige leeromgevingen scholenbouw

Tijdbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 - Grade 4

Naar boven

2016

Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Evaluatieonderzoek Proefprojecten duaal leren

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen

Onderzoeksopdracht Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (Mictivo3)

Aanvraag tot erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten Trends in International Mathematics and Science Study Grade 4 (TIMSS) 2015 in Vlaanderen en Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

Naar boven

Vóór 2009 - 2015

Naar boven